Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท รอบ 1
สัมภาษณ์ในวันที่ 4 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.30 น.
ผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้โทรติดต่อที่เบอร์ 0819821881 (สวท.)

คลิกอ่านประกาศ bit.ly/63-name